Thëniet e fundit

Problemi me martesën është se ajo përfundon çdo natë pas së bëri dashuri, dhe duhet të rindërtohet çdo mëngjes para ngrënies së mëngjesit.

Pjesëtari i një fisi në Shqipërinë e Veriut në radhë të parë është shqiptar. Ai kurrë s’i ka përvetësuar mësimet e kristianizmit, as ato të islamizmit (flas vetëm për masat). Krishti dhe Muhamedi janë dy “gomerë magjikë” mbinjerëzorë, çdonjërin nga të cil

Kur të kthehet liria, do të kthehem unë.

Edhe ëngjëlli, edhe djalli, janë brenda tek i gjalli. – KRUJË

U mbars mali, polli një mi. – JUG

Jeta do të ishte e mrekullueshme vetëm po të dinit çfarë të bënit me të.

Koka e falur s’pritet. – JUG

N.q.s. do të mund të arsyetoje dot me fetarët, s’do të kishte më fetarë…

Anonim

Isha një vajzë zezake që rritesha në mes fqinjësh krejtësisht të bardhë, kështu që nuk ndjehesha aq mirë. Thua se nuk isha aq e mirë, aq e zgjuar apo tjetërçka se të gjithë të tjerët.

Njeriu mesatar është më shumë i interesuar për një femër e cila është e interesuar për të, se në një femër me këmbë të bukura.