Thënie nga Zhan-Zhak Ruso (35 thënie)

Është një mani e filozofëve të të gjitha moshave për të mohuar atë që ekziston dhe për të shpjeguar atë që nuk ekziston.

Durimi është i hidhur, por fryti i tij është i ëmbël.

Unë marr përsipër të njëjtin projekt si Montaigne, por me një qëllim të kundërt: sepse ai ka shkruar esetë e tij vetëm për të tjerët, dhe unë shkruaj lavdërimet e mia vetëm për veten time.

Unë mbeta për një kohë të gjatë fëmijë, dhe jam ende fëmijë në shumë aspekte.

Bota e realitetit ka kufijtë e saj, bota e imagjinatës është e pakufishme.

Ata që janë më të ngadalshëm në marrjen e një premtimi janë më besnikë në kryerjen e tij.

Forca nuk përbën drejtësi … bindja është e drejtë vetëm ndaj fuqive të ligjshme.

Përndjekësit fetarë nuk janë besimtarë, ata janë kurvarë.

Kur një keqe ju ndodh ju, ose mposhteni prej saj, ose e mposhtni atë.

Gënjeshtra ka një pafundësi kombinimesh, por e vërteta ka vetëm një mënyrë për të qenë.