Thënie nga Xhejms Medison (74 thënie)

Unë besoj se ka më shumë raste të kufizimit të lirisë së popullit nga shkeljet graduale dhe të heshtura prej atyre që janë në pushtet se sa nga pushtimet e dhunshme dhe të befasishme.

Lufta duhet të deklarohet vetëm nga autoritetet e popullit, mundimet dhe thesaret e të cilit janë për të mbartur barrën e vet, në vend të qeverisë që do të korrë frytet e saj.

Përparimi dhe përhapja e dijes është kujdestari i vetëm i lirisë së vërtetë.

Në Republikat rreziku më i madh është që shumica të mos i respektojë mjaftueshëm të drejtat e pakicës.

Lufta duhet të deklarohet vetëm nga autoritetet e popullit, mundimet dhe thesaret e të cilit janë për të mbartur barrën e vet, në vend të qeverisë që do të korrë frytet e saj.

E drejta personale për të fituar pronën, e cila është një e drejtë natyrore, i jep pronës, kur është fituar, të drejtën e mbrojtjes, si një e drejtë sociale.

Shifra, industria, dhe moraliteti i priftërisë, si dhe përkushtimin i njerëzve janë rritur dukshëm nga ndarja totale e kishës nga shteti.

Despotizmi mund të ekzistojë vetëm në errësirë, dhe ka shumë drita tani në kupën qiellore për të mos lejuar atë politikë që të ekzistojë, ashtu siç ka bërë deri tani, pothuajse kudo.

Çfarë është qeveria në vetvete, veçse më e madhja e të gjitha reflektimeve mbi natyrën njerëzore? Nëse njerëzit do të ishin engjëj, asnjë qeveri nuk do të jetë e nevojshme. Në qoftë se engjëjt do të qeverisnin mbi njerëzit, kontrollet as të jashtëm as të brendshëm mbi qeverinë nuk do të ishin të nevojshme.

Do të jetë me dobi të vogël për njerëzit që ligjet janë bërë nga njerëzit e zgjedhur pej tyre, në qoftë se ligjet do të jenë aq voluminoze sa që nuk mund të lexohen, ose do të jenë aq të ndërlikuar sa që nuk mund të kuptohen.