Thënie nga William Shakespeare (53 thënie)

Pra i ulurituri, luan.

Le të jetë jeta e shkurtë, përndryshe turpi do të jetë shumë i gjatë.

Betohem në shpirtin tim, nuk ka fuqi në gjuhën e njeriut të më ndryshoj mua.