Thënie nga Walt Whitman (45 thënie)

Të gjitha gabimet mund t’i falen atij që ka sinqeritet të përkryer.

Unë e pranoj realitetin dhe nuk guxoj ta vë në dyshim atë.

Betejat janë humbur në të njëjtin frymë në të cilin ato janë të fituar.

Shikimi, dëgjimi, ndjenja, janë mrekulli, dhe çdo pjesë dhe fije e imja është një mrekulli.

Vendet e tjera kanë vitalitetin e tyre në pak njerëz, në një klasë, por ne e kemi atë në pjesën më të madhe të popullit tonë.

Unë them se demokracia nuk mund të provojë veten, derisa ajo të themelojë dhe të rritë begatisht format e veta të artit, poezive, shkollave, teologjisë, duke zëvendësuar gjithçka që ekziston, ose që ka qenë prodhuar kudo në të kaluarën, nën ndikime të kun

Nuk ka freski më të papërshkrueshme dhe më të pavetëdijshme në lidhje me një person të pashkolluar që përqesh dhe tall fuqinë e gjeniut më fisnik dhe ekspresiv.

A i keni nxënë vetëm mësimet e atyre që ju admiruan, dhe që ishin të mirë me ju, dhe ju qëndruan pranë? A nuk i keni nxenë mësimet e mëdha nga ata që u hakërryen kundër jush, dhe u ndeshën ballë për ballë me ju?

Ne bindemi me praninë tonë.

Për të pasur poetë të mëdhenj, duhet të kesh publik të madh.