Thënie nga Soren Kirkegard (19 thënie)

Ji ai vetvete çka njeriu vërtet është.

Është krejt joproduktive të grindem me botën, po ashtu të grindem me veten nganjëherë është joproduktive.

Në themel të armiqësisë midis dy të huajve qëndron indiferenca.

Lutja nuk ndikon tek Zoti, por ndikon te ai që lutet.

Gjatë periudhës së parë të jetës së njeriut, rreziku më i madh nuk është të përballesh me rrezikun.

Jeta jonë gjithmonë shpreh rezultatet e mendimeve tona dominuese.

Për shkak të solemnitetit të saj të llahtarshëm, vdekja është drita ku pasionet e mëdha, të mira dhe të këqija, bëhen transparente, jo më të kufizuara nga dukjet e jashtme.

Durimi është i domosdoshëm, ti nuk mund të korrësh menjëherë atë që ke mbjellë.

E shikoj gjithçka përkryer; janë dy situata të mundshme – duhet bërë kjo ose ajo. Mendimi im i çiltër dhe këshilla miqësore është: bëje ose mos e bëj – ti do të pendohesh në të dyja rastet.