Thënie nga Robert Frost (34 thënie)

Unë mendoj se është e drejtë e patjetërsueshme e gjithkujt të shkojë në ferr në mënyrën e tij.

Të jesh bos do të thotë të jesh i vetmuar. Të jesh një bose në një botë ku sundojnë kryesisht burra është veçanërisht kështu.

Unë nuk kam guxuar kurrë të jem radikal kur isha i ri nga frika se mos bëhem konservator kur të plakem.

Të jesh poet është një gjendje, nuk është një profesion.