Thënie nga Napoleon Bonaparta (74 thënie)

Me guxim njeriu mund të marrë përsipër çdo gjë, por jo të bëj çdo gjë.

Arti i qeverisjes nuk është të më lë të bëhem bajat.

Franca ka më shumë nevojë për mua se sa që kam unë për Francën.

Asgjë nuk është më rend, dhe për atë më e çmuar, se sa të jesh në gjendje të vendosësh.