Thënie nga Marsel Prust (25 thënie)

Si çdokush që nuk është në dashuri, ai mendonte se njeriu zgjedh personin e dashur pas diskutimeve të pafund dhe në bazë të cilësive ose avantazheve të veçanta.

Një ide e fuqishme e komunikon një pjesë të forcës së saj ndaj atij që e kundërshton atë.

Çfarë domethënieje të thellë marrin gjërat e vogla kur gruaja e rënë në dashuri e fsheh atë nga ne.

Një mjedis i magjishëm është ai ku opinioni i secilit është i përbërë nga opinioni i të gjithë të tjerëve. A ka secili një mendim të ndryshëm? Atëherë ai është një mjedis letrar.

Një ndryshim i motit është i mjaftueshëm për të rikrijuar botën dhe veten.