Thënie nga J’onn J’onzz (1 thënie)

Njerëzit që kanë parë beteja arë nga ata të cilët e mbajnë jetën nga më të dashurat.