Thënie nga Henri Alfred Kisinxher (37 thënie)

Pushteti është një afrodiziak i hatashëm.

Nëntëdhjetë përqind e politikanëve iu japin dhjetë për qindëshit tjetër një reputacion të keq.

Ne nuk mund ta sigurojmë gjithmonë të ardhmen e miqve tanë; ne kemi më shumë mundësit të sigurojmë të ardhmen tonë, nëse ia kujtojmë vetes se kush janë miqtë tanë.

Unë jam i çiltër për veten në këtë libër. Unë tregoj për gabimin tim të parë në faqen 850.

Pranoje veten tënde në tërësi – absolutisht në tërësi. Ti je ti fillim dhe mbarim – mos u shfajëso, mos të vijë keq.

Ishte një tragjedi greke. Niksoni po e plotësonte natyrën e tij. Me të filluar njëherë, ajo nuk do të kishte fund tjetër.

Ndërkohë që ne nuk i shkelim kurrë parimet tona, ne duhet ta kuptojmë gjithashtu se nuk mund t’i mbajmë parimet tona nëse nuk mbijetojmë.

Diplomacia: art i frenimit të pushtetit.

Askush nuk mund ta fitojë ndonjëherë betejën midis gjinive: ka tepër vëllezërim midis armiqve.

Liderët mund të ndjellin një alkimi të vizionit të madh.