Thënie nga Frensis Bekoni (37 thënie)

Me një njeri bujar unë jam gjithmonë një bujar e gjysmë, me një njeri të shtirur jam gjithmonë një i shtirur e gjysmë.

Është e pamundur të dashurosh dhe të jesh i zgjuar.

Ashtu si lindjet e krijesave të gjalla janë fillimisht të palezetshme në dukje, ashtu janë edhe të gjitha novacionet, të cilat janë lindje të kohës.

Në mënyrë që drita të ndritë kaq shkëlqyeshëm, errësira duhet të jetë e pranishme.

Hakmarrja e paramenduar ia mban hakmarrësit plagët të freskëta.

Gëzimet e prindërve janë sekrete, kështu janë edhe hidhërimet dhe drojat.

Nëse një njeri është i hirshëm dhe i sjellshëm me të huajt, ai tregon se është qytetar i botës.