Thënie nga Benxhamin Frenklin (60 thënie)

Imja është më e mirë se e jotja.

Huadhënësit kanë kujtesë më të mirë se borxhlinjtë.

Nëse pasioni u drejton juve, atëherë lere arsyen të mbretërojë.

Kur ke mbaruar së ndryshuari, atëherë ke marrë fund.

Tragjedia e jetës është se ne plakemi tepër shpejt dhe mençurohemi tepër vonë.

Luftërat nuk paguhen në kohë lufte, fatura vjen pas tyre.

Njeriu i papërtuar është njeri i lumtur. Përtaci është njeri i mjerë.

Dyert e dijes nuk mbyllen kurrë.

Mysafirët, si peshku, fillojnë të bien erë pas tri ditësh.

Ai që është i sigurtë nuk është i parrezikuar.