Thënie nga Albert Einstein (40 thënie)

Secili duhet respektuar si individ, por asnjëri të mos idolizohet.

Vije një kohë kur mendja merr plan më të lartë të diturisë, por asnjëherë s’mund të e dëshmojë se si ka arritur aty.

Kur ne i pranojmë kufijtë tanë, ne i tejkalojmë ato.

Të gjitha religjionet, artet dhe shkencat janë degë të një trungu.

Njeriu duhet të shohë çka është dhe çka duhet të jetë.

Është arti suprem i mësuesit të ngjallë kënaqësi në shprehjen kreative dhe dituri.

Shenja e vërtetë e inteligjencës nuk është dituria, por imagjinata.

Dituria e çka është nuk e hap derën drejtë çfarë duhet të jetë.

Ndjenja e vërtetë e inteligjencës nuk është dituria, por imagjinata.

Personi fillon të jetojë kur jeton jashtë vetes së tij.