Fjalë e urtë shqiptare

Gurit të rrokullisur dhe të dehurit mos i del përpara. – LUNXHËRI