Fjalë e urtë shqiptare

Të bënin mizat mjaltë, do t’i kishim qypat plot. – KORÇË