Fjalë e urtë shqiptare

Dita e mirë, që menatë njihet. – ARBËRESHËT