Thënie për dashurinë

Dashuria nuk njeh largësi, ajo nuk ka kontinent; sytë e saj janë për yjet.