Thënie nga Albert Einstein

Thënie nga Albert Einstein

“Bota është një vend i rrezikshëm për të jetuar; jo për shkak të njerëzve që bëjnë gjëra të këqija, por për shkak të njerëzve që i shohin ata dhe nuk bëjnë asgjë.” — Albert Ajnshtajn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *