Thënie për martesën

Kur shihni se kë martojnë disa vajza, atëherë kuptoni se sa shumë e urrejnë punën për të nxjerrë jetesën.