Thënie për leximin

Unë jam shkrimtar i librave në retrospektivë. Flas për të kuptuar; Jap mësim që të mësojnë.