Thënie nga Gjergj Fishta

“Vërtetë ne kemi Bajram e Pashkë, por Shqiptarinë e kemi bashkë!” — Gjergj Fishta